Tải trình cài đặt phông chữ

Các ứng dụng như iFont, AnyFont và Fonteer đều cho phép bạn tải xuống phông chữ trên thiết bị của mình và sau đó nhanh chóng đóng gói nó vào thiết lập cấu hình để bạn dễ dàng cài đặt. Các ứng dụng này cho phép bạn cài đặt phông chữ ở định dạng .ttf hoặc .otf. Chúng cũng hỗ trợ các tập tin .zip với các phông .ttf hoặc .otf bên trong.
Cách thay đổi phông chữ trên iPad hoặc iPhone - ảnh 1

iOS cho phép bạn cài đặt phông chữ cho các ứng dụng

Cả ba ứng dụng đều hoạt động tương tự nhau, nhưng có giao diện hơi khác nhau. iFont hoàn toàn miễn phí kèm quảng cáo (0,99 USD để bỏ quảng cáo), AnyFont có phí 1,99 USD, trong khi Fonteer cho phép cài đặt tối đa 3 phông chữ và phải trả thêm 1,99 USD để mở rộng khả năng này. Bài viết sẽ làm việc với iFont.

Tải phông chữ

Bạn có thể tải xuống phông chữ từ bên trong iFont bằng cách nhấn vào tab Download ở cuối ứng dụng để xem danh sách phông chữ từ thư viện phông chữ của Google. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ phông chữ nào trong thư viện và nhấn vào nút Get để tải xuống cho thiết bị.
Cách thay đổi phông chữ trên iPad hoặc iPhone - ảnh 2

Bạn có thể tìm phông chữ từ ứng dụng cài đặt hoặc Safari

Bạn cũng có thể tải xuống phông chữ từ web. Truy cập trang web tải xuống phông chữ trong Safari, sau đó nhấn vào liên kết tải xuống. Nếu phông chữ có sẵn dưới dạng tập tin .zip, .ttf hoặc .otf, bạn sẽ thấy tùy chọn “Open in iFont” hoặc ứng dụng bạn chọn.

Nếu không thấy “Open in iFont” hoặc tùy chọn tương đương cho ứng dụng phông chữ bạn chọn, hãy nhấn “More” và chọn “Copy to iFont”, hoặc bất kỳ ứng dụng nào bạn đang sử dụng. Bạn sẽ được nhắc nhập phông chữ từ tập tin đã tải xuống vào ứng dụng phông chữ của mình. Bạn cũng có thể lưu các phông chữ vào một vị trí như iCloud Drive và sau đó nhập chúng từ bất kỳ ứng dụng phông chữ nào mà mình đang sử dụng.

Cài đặt phông chữ

Mọi phông chữ bạn đã tải xuống chưa được cài đặt trên toàn hệ thống. Để cài đặt chúng, hãy tìm một tùy chọn cài đặt trong ứng dụng cài đặt. Trong iFont, hãy nhấn vào tùy chọn “Files” ở cuối ứng dụng. Bạn sẽ thấy danh sách các tập tin phông chữ đã tải xuống.
Cách thay đổi phông chữ trên iPad hoặc iPhone - ảnh 3

Quá trình cài đặt phông chữ diễn ra chỉ với vài bước

Để cài đặt phông chữ, hãy nhấn vào nó trong danh sách rồi chạm vào tùy chọn “Install on [Tên thiết bị]”. Bạn cũng có thể nhấn vào tùy chọn “Bulk Install” để cài đặt nhiều phông chữ cùng một lúc.

Nhấn “Allow” khi được nhắc mở cấu hình trong ứng dụng cài đặt của thiết bị. Nhấn “Install” và nhập mã PIN khi được nhắc nhở cài đặt các phông chữ bạn đã chọn.

Một cảnh báo hiện ra nhưng không quan trọng, xong hãy nhấn vào Done sau khi cấu hình được cài đặt. Bây giờ phông chữ sẽ xuất hiện trong bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ chúng.

Sử dụng phông chữ

Các phông chữ được cài đặt xuất hiện trong menu phông chữ trong các ứng dụng khác nhau cùng với phông chữ chuẩn. Bạn không phải làm bất cứ điều gì đặc biệt để tìm chúng. Chỉ cần nhấn vào bất kỳ nút “Fonts” nào mà ứng dụng có và chọn các phông chữ bạn đã cài đặt từ danh sách phông chữ thông thường.
Cách thay đổi phông chữ trên iPad hoặc iPhone - ảnh 4

Bạn có thể chọn phông chữ muốn sử dụng trong ứng dụng của mình

Nếu các phông chữ bạn đã cài đặt không xuất hiện trong ứng dụng sau khi cài đặt, hãy yêu cầu nhà phát triển ứng dụng hỗ trợ phông chữ hệ thống do người dùng cài đặt.

Gỡ bỏ phông chữ cài đặt

Bạn có thể xem danh sách các phông chữ đã cài đặt bằng cách chuyển đến Settings > General > Profiles. Nếu đã cài đặt một số lượng lớn phông chữ cùng một lúc, bạn sẽ thấy một hồ sơ chứa nhiều phông chữ. Nếu đã cài đặt từng phông chữ, bạn sẽ thấy nhiều cấu hình, mỗi cấu hình chứa một phông chữ. Bạn có thể nhấn vào một hồ sơ, sau đó chạm vào “More Details” để xem chính xác các phông chữ nào nằm trong đó.
Cách thay đổi phông chữ trên iPad hoặc iPhone - ảnh 5

Nếu không còn muốn sử dụng phông chữ nào nữa, bạn có thể xóa chúng đi

Để xóa một cấu hình khỏi hệ thống, hãy nhấn vào nó, sau đó chạm vào “Remove Profile”. Thao tác này sẽ xóa cấu hình và mọi phông chữ đi kèm.