Video Số 1 : Cài Ubuntu 9.10 bằng chương trình Wubi ! (

Tag: cài ubuntu trực tiếp từ ổ cứng, ubuntu, fivething

Xem thêm: https://côngnghệbiz.vn/category/pc

Nguồn: https://côngnghệbiz.vn